Klachtenregeling Skinn Manager

Wanneer je ontevreden bent over onze behandeling nemen wij je klacht serieus en hopen wij samen met jou een oplossing te kunnen vinden. Wij hanteren de richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapie voor de klachtenafhandeling.


Bespreek eerst je probleem met Skinn Manager

Wellicht kom je er samen uit als je vertelt waarover je niet tevreden bent, of wat je bij een volgende behandeling graag anders wilt. Als je het moeilijk vindt je huidtherapeut rechtstreeks te benaderen of je komt er samen niet uit, dan kunt je je wenden tot de afdeling Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in je regio. Deze instantie geeft je informatie over jouw rechten als patiënt. Zij adviseren je wat te doen met je klacht of helpen je met het schrijven van een brief. Indien je dat wenst kan er iemand met je meegaan naar een bespreking tussen jou en je huidtherapeut.


De Klachtenloket Paramedici

Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot het Klachtenloket Paramedici. Samen met andere paramedische beroepsgroepen heeft de Nederlandse Vereniging voor Huidtherapie (NVH) een klachtenfunctionaris en een geschillenregeling; beiden zijn ondergebracht bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). De Klachtencommissie Paramedici, brengen je voor het behandelen van je klacht geen kosten in rekening.

U kunt uw klacht indienen via deze website: https://secure.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/default.aspx. Indien wenselijk is het ook mogelijk de klacht schriftelijk in te dienen. De adresgegevens zijn:

Klachtenloket Paramedici
Maliesingel 39
3581 BK Utrecht


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 27 februari 2024.