Behandeling huidtherapie

Oedeemtherapie

Behandelmogelijkheden bij lymfoedeem, venus oedeem en lipoedeem

Na het bespreken van de klachten tijdens het intakegesprek wordt er een behandelplan opgesteld. Het behandelplan kan uit één of meerdere behandelingen bestaan. Vaak wordt er een combinatie gekozen, maar die wordt bij iedereen persoonlijk vastgesteld.

 

Compressietherapie

(Ambulante) compressietherapie is een combinatie van zwachtelen en bewegen. Door speciaal verbandmateriaal met druk te verbinden en te bewegen, zorgt het ervoor dat het vocht in de arm of het been afneemt. Deze therapie zetten we dus in als er (te)veel oedeem aanwezig is.


Manuele lymfedrainage (MLD)

Bij deze behandeling worden de lymfevaten in de huid handmatig aangezet tot extra vochtopname. Het is een speciale massagevorm, waarbij er een rekprikkel afgegeven wordt aan de huid door middel van een pompende beweging om weefsel soepel(er) te krijgen en het stimuleren van afvoer van lymfevocht.


Therapeutische elastische kousen (TEK)

Indien gezwachteld wordt zal een TEK aangemeten worden wanneer de maximale verwachte volumeafname van het lymfoedeem bereikt is. Het kan ook zijn dat zwachtelen niet nodig is en er direct een TEK aangemeten wordt. De kousen worden dagelijks gedragen om de volumevermindering te behouden. De druk van de kousen kunnen ook pijnverlichting geven.


Lymftaping

Dit is een techniek die gebruikt wordt ten aanvulling op de manuele lymfedrainage. Deze tape is speciaal ontwikkeld voor lymfoedeem. De tape zorgt ervoor dat een gebied wat moeilijk te zwachtelen is, toch goed kan worden behandeld (bijvoorbeeld het gezicht of borstgebied).


Begeleiding en adviezen op het gebied van leefstijl

Naast de bovenstaande behandelvormen zal er ook aandacht geschonken worden aan jouw leefstijl. Jouw leefstijl heeft namelijk veel invloed op je klachten. Denk aan lichaamsbeweging, voeding en ontspanning. Daarnaast zullen de adviezen die gericht zijn op het voorkomen van verslechtering van het oedeem, besproken worden.


Verwijzing en vergoeding
Voor oedeemtherapie stellen de meeste zorgverzekeraars het verplicht dat je in het bezit bent van een verwijzing van je huisarts of specialist. Wij zijn echter direct toegankelijk en daarom kun je ook een intake plannen zonder een verwijsbrief. Mocht oedeemtherapie noodzakelijk zijn voor jouw klachten, kunnen we een verwijsbrief in een later stadium alsnog regelen.


Wij zijn aangesloten bij de NVH en zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Hierdoor wordt in veel gevallen de behandeling van oedeemtherapie(deels) vergoed door de zorgverzekeraar, afhankelijk van de polis.

Zie “tarieven” voor verdere informatie.